Preventivní prohlídky

Předcházejte problémům

Prevence vám pomáhá onemocněním zubů a dásní předejít. Stačí relativně málo – dbát o odstraňování zubního mikrobiálního povlaku. Jeho přítomnost v dutině ústní vede ke vzniku kazů, krvácení dásní, tvorbě zubního kamene a dalším poškozením. Domácí hygiena však nestačí.

Je třeba spolupracovat se stomatologickým týmem – lékařem a dentální hygienistkou. Věnujeme velkou péči vyhodnocení úrovně ústní hygieny, výběru pomůcek a nácviku správné techniky čištění.

Doporučujeme dvě návštěvy ročně, při nichž lékař zkontroluje stav zubů i dásní a RTG snímky chrupu. Preventivní rentgen včas odhalí i nejmenší změny na zubech a parodontu.


Preventivní prohlídky jsou hrazené pojišťovnou. Pro pacienty jsou zdarma.

Kontakt

Napište nám

     decoding